NIAS

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

Greška prilikom autentikacije

Pružatelj usluge nije registrirani korisnik NIAS servisa.
Korisnički identifikator: 6E78-2A0F-7E8B-1195-3AAB-747B-6B23-52BA