NIAS

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

Greška prilikom autentikacije

Pružatelj usluge nije registrirani korisnik NIAS servisa.
Korisnički identifikator: E0FF-0BA2-E598-0DDB-AE9A-AADC-D34F-FF69