Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica
NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav
Banner

Podrška za e-Građane

e-mail: pomoc@e-gradjani.gov.hr

telefon: 072 200027

Radno vrijeme telefonske podrške za korisnike: radnim danom od 07:30 h do 15:30 h


Copyright © 2018 Vlada Republike Hrvatske. Sva prava pridržana.v3.1.4 FINA

Korisnički identifikator: F1CB-1C77-6D11-443E-C5B6-3125-3ACA-5510